Ngày 24.02.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm A

THỨ SÁU – 24.02.2017

Mc 10, 1 – 12

Ngày 24.02.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm A

1. Ghi  nhớ:“Sự  gì  Thiên  Chúa  phối  hợp,  loài  người không được phân ly” (Mc 10, 9).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu đã khẳng định tính cách bền vững của hôn nhân. Từ ban đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng nên một nam một nữ và đã phối hợp thành một tổ ấm mà không gì có thể chia lìa. Chính sự trung tín trong tình yêu hôn nhân là động lực đảm bảo cho hạnh phúc gia đình. Nhưng đời sống hôn nhân không thể không có những”vấn đề”, và khi có những vấn đề bạn thường ứng phó như thế nào? Có nhớ chạy đến với Chúa để dâng cho Ngài những “vấn đề” ấy không?

3. Sống Lời Chúa: Hoà thuận yêu thương; trên thuận dưới hoà.

4. Cầu nguyện:   Lạy Chúa, xin cho mọi người luôn ý thức rằng: gia đình là trường học đầu tiên, nơi đó con người được học hai tiếng yêu thương. Amen.

 

 

Trả lời