Ngày 23.01.2017: Thứ Hai sau Chúa Nhật III Thường Niên năm A

THỨ HAI – 23. 01.2017

Mc 3, 22 -30

Ngày 23.01.2017:  Thứ Hai sau Chúa Nhật III Thường Niên năm A

1.Ghi nhớ: “Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời” (Mc3,29).

2. Suy niệm: Thiên Chúa là Đấng nhân từ luôn tha thứ. Thế mà cũng có tội Chúa chẳng tha đó là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Đây là tội gì mà nặng vậy? Theo bối cảnh của bài Tin Mừng thì đây là tội cố tình che lấp quyền năng của Thiên Chúa bằng thế lực sự dữ. Hay nói khác đi là họ cố tình chối bỏ sự quyền năng và sự tha thứ của Thiên Chú Khi dựng nên con người Thiên Chúa đã ban cho con người được giống hình ảnh Thiên Chúa, có tự do… Do đó con người có quyền đón nhận hay không đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa. Vì thế, cho dù Thiên Chúa muốn cứu độ hết mọi người nhưng vẫn có những người vẫn không đón nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa vì họ chối từ. Thiên Chúa như đã trở nên yếu nhược trước sự tự do của con người. Cho nên được đón nhận hay không được đón nhận, được tha thứ hay không được tha thứ là nơi tự do của mỗi người

3. Sống Lời Chúa : Trở nên mềm mại theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa là Cha vô cùng nhân ái, chúng con là những tội nhân đã được lòng khoan nhân của Cha tha thứ. Xin cho chúng con biết đón nhận ơn tha thứ của Cha với lòng tạ ơn chân thành. Amen.

 

 

Trả lời