Ngày 17.11.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm C

THỨ NĂM: 17. 11. 2016

Lc 19, 41 – 44

Ngày 17.11.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,41).

2. Suy niệm: Đứng trước thành Giêrusalem tráng lệ, Chúa Giêsu than khóc thành vì biết rằng rồi đây mọi vẻ đẹp sẽ không còn. Sự nguy nga của thành sẽ trở nên  một  đống  hoang  tàn,  đổ  ná  Chúa  đã  thốt  lên những lời than tiếc cho Giêrusalem, ước chi dân thành nhận ra Người là Đấng Cứu Thế. Họ vẫn cứ đợi một đấng cứu thế  nào khác mà không chịu tin vào Ngài. Do đó họ không sống theo đường lối của Thiên Chúa số  phận  con  người  cũng sẽ  có kết cục bi thảm như vậy. Mỗi ngươi là đền thờ Chúa Thánh Thần. Nếu như ta lắng nghe và tuân giữ lời Chúa chắc hẳn cuộc sống chúng ta sẽ không có kết cục bi thảm như vậy.

3. Sống Lời  Chúa:  Năng học  hỏi  Lời  Chúa  và thi hành lời Người.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, mọi sự rồi sẽ qua đi, thân xác này sẽ hư nát. Xin cho chúng con biết tuân giữ lời Chúa để sau khi kết thúc cuộc sống này chúng con được Chúa đón nhận vào sự sống vĩnh cửu đời sau. Amen.

Trả lời