Ngày 14.11.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm C

THỨ HAI: 14. 11. 2016

Lc 18, 35 – 43

Ngày 14.11.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ : “Lạy Ngài xin cho tôi được thấy ”. (Lc 18,41).

2. Suy niệm : Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài luôn thể hiện lòng thương xót đối với con người, đặc biệt là những người bé mọn. Hôm nay, Đức Giêsu chữa lành người mù trên đường đến thành Giêricô. Anh mù chắc chắc  ý  thức  được  nỗi  khổ  vì  không  thấy được  ánh sáng, nên anh ta đã đến để xin Đức Giêsu mở mắt cho, vì chỉ có Đức Giêsu mới cho anh ta được ánh sáng. Cũng  the,  chúng  ta  đang  là  những  người  lữ  hành, không thể tự cứu mình nếu không có Chúa giúp. Do đó, để thấy được ánh sáng vinh quang thì ở giây phút hiện tại này, chúng ta hãy biết đặt niềm tin vào Chúa và kêu xin Người  chữa lành lúc gặp khó khăn trong cuộc sống.

3. Sống Lời Chúa: Quan tâm đến những người bất hạnh.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, chúng con không bị mù về thể xác nhưng lại bị mù về tinh thần. Xin cho con biết chạy đến với Chúa để xin Ngài chữa lành như anh mù hôm nay. Amen.

Trả lời