Ngày 10.11.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm C

THỨ NĂM: 10. 11. 2016

Lc 17, 20 – 25

Ngày 10.11.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm C1. Ghi nhớ: “Người Pharisêu hỏi Đức Giêsu bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến ” . (Lc 17,24).

2. Suy niệm: Người Do Thái băn khoăn về ngày Chúa đến, ngày mà số phận mỗi người được phơi bày trước vinh quang của Thiên Chúa. Tuy nhiên, ngày đó xảy đến lúc nào thì không ai biết. Chúa Giêsu muốn họ nhìn theo một hướng khác. Đừng quan tâm đến “ lúc nào ” , “ nơi nào ” Thiên Chúa sẽ đến, điều cần nhất là hãy “ đón nhận ” . Triều đại Thiên Chúa đang hiện diện giữa  các  ông.  Nước Thiên Chúa chính là Chúa Giêsu. Vậy mà họ không đón nhận Ngà Chúa Giêsu có  vẻ  như  trách  họ  rằng:  Tất  cả  những gì  thuộc về nước Thiên Chúa đã được thể hiện nơi tôi hết, vậy mà các người cứ tìm mãi nơi đâu. Chúa Giêsu muốn mỗi người  chúng  ta  chuẩn  bị  chờ  ngày  Chúa  đến  trong vinh quang bằng cách tỉnh thức và sẵn sàng trong ơn nghĩa Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Dọn lòng để đón Chúa bất cứ lúc nào.

4. Lời nguyện:  Lạy  Chúa,  Chúa  luôn kêu gọi mỗi người chúng con tỉnh thức và sẵn sàng. Xin cho chúng con  biết  sửa  đổi mỗi  ngày  để  đón chờ ngày Chúa quang lâm. Amen.

Trả lời