Ngày 06.11.2016: Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT XXXII TN: 06. 11. 2016

Lc 20, 27 – 38

Ngày 06.11.2016: Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người tất cả đều đang sống ”. (Lc 20,38).

Suy niệm:  Các  người  Pharisêu  và  phái  Sađucêô thường được Tân ước nhắc đến chung với nhau nhưng niềm tin của họ thì khác nhau. Những người Pharisêu tin vào sự sống lại của người chết, người phái Sađcêô thì cho rằng không có sự sống lại từ cõi chết. Vì thế, nhóm Sađucêô đã có cuộc tranh luận với Chúa Giêsu hôm nay. Chúa Giêsu nói chúng ta không nên hiểu sự sống trên trời theo như cách hiểu ở sự sống dưới trần gian.

Thánh nữ Cêcilia đã sống cho niềm tin về sự sống lại. Thánh nữ còn can đảm đón nhận cái chết để minh chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa Kitô. Ở giây phút hiện tại, chúng ta hãy cùng với thánh nữ đón nhận sự sống Chúa trao ban cho chúng ta nơi bàn tiệc Thánh Thể trước khi chúng ta được đón nhận sự sống lại trong Nước Trời.

3. Sống Lời Chúa: Dành thời gian lo cho đời sống thiêng liêng.

4. Lời nguyện: Lạy Chúa, xin ban đức tin cho chúng con để chúng con luôn đứng vững trước những cám dỗ hoặc những giáo thuyết có thể làm lung lay đức tin con. Amen.

Trả lời