Ngày 27.10.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C

THỨ NĂM: 27-10-2016

Lc 13, 31 – 35

 

Ngày 27.10.2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất”. (Lc 13, 22).

2. Suy Niệm:  Những Pharisêu  trong bài  Tin  Mừng hôm nay có cảm tình với Chúa Giêsu nên khi biết tin Hêrôđê muốn bắt Chúa, họ đã trình bày với Chúa và hiến kế giúp Ngà Thế nhưng, thái độ Chúa Giêsu rất cương  quyết,  Ngài  không  vì  những  đe  dọa  của  thế quyền  mà  làm  trì  trệ  thánh  ý  của  Chúa  Cha.  Ngài không để những đau khổ của con người qua đến ngày mai,  nên  nhiều  lần  Ngài  đã  chữa  bệnh  trong  ngày Sabat.  Trên  thập  giá,  thân  xác  đau  đớn  vì  đòn  roi, nhưng  Chúa  Giêsu  vẫn  một  lòng thưc  hiện  thánh  ý yêu  thương  và  tha  thứ  của  Chúa  Cha  cho  tên  trộm lành, cho những người đóng đinh Ngài và cho toàn thể nhân loại.

3. Sống Lời Chúa:  Cương quyết  thực hiện thánh ý Chúa.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, xin ban thần khí của Ngài để soi dẫn con nhận ra sứ mạng của mình trong thế giới này, và cương quyết thi hành sứ mạng đó bất chấp mọi thủ thách , gian khó. Amen.

 

Trả lời