Ngày 07.10.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên năm C

THỨ SÁU: 07-10-2016

Đức Mẹ Mân Côi

Lc 1, 26 – 38

Ngày 07.10.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên năm C

1Ghi Nhớ: “Mng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc1,28).

2Suy  Niệm:  Mừng lễ  Đức  Mẹ  Mân Côi  hôm nay, Hội Thánh cho thấy Đức Mẹ có một vai trò rất quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Qua lời sứ thần truyền tin, Mẹ đã đáp lại tiếng “Xin Vâng” để rồi từ đó tâm hồn và thân xác Mẹ trở thành cung thánh cho Con Thiên Chúa ngự. Hội Thánh đồng thời cũng cho thấy giá trị của kinh Mân Côi trong đời sống tín hữu. Qua kinh Mân Côi, chúng ta cùng với Đức Mẹ sống những mầu nhiệm trong cuộc đời của Đấng Cứu Thế. Kinh Mân Côi là bản Tin mừng rút gọn, là phương thế để cải thiện đời sống, có sức mạnh cứu rỗi cho con cái Mẹ.

3Sng Lời Chúa: Cùng với Đức Mẹ, chúng ta thưa với Thiên Chúa: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa”.

4Cầu Nguyện: Ly Mẹ Maria, xin dạy con biết lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, để nên giống Mẹ. Amen.

 

Trả lời