Ngày 14.09.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm C

THỨ TƯ: 14.09.2016

SUY TÔN THÁNH GÍA

Ga 3, 13 – 17

Ngày 14.09.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Như Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc ,thì Con Người cũng được giương cao như vậy để ai tin vào Người thì sẽ được sự sống đời đời ” (Ga 3,14).

2. Ghi nhớ: Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ con người, không phải  bằng  quyền  lực  thế  gian.  Nhưng Ngài  cứu chúng ta bằng tình thương yêu cao cả qua cái chết trên thập giá. Từ đó, Chúa mở ra con đường cứu độ cho những ai muốn theo Ngài vào Thiên quốc là vác thánh giá theo Ngà Thánh giá là cái giá phải trả cho sự nên thánh. Thánh giá kiếp nghèo, thánh giá bị bỏ rơi, bị phản bội ,bị thất bại ,bị oan ức và tủi nhục… tất cả chỉ là những thử thách chóng qua nhằm thử luyện chúng ta trên đường nên thánh. Chúng ta không thể  sống thánh thiện,  sống chứng nhân mà không có vất vả.

3. Sống Lời Chúa: Đón nhận mọi biến cố trong cuộc sống như thánh giá Chúa gởi đến để nên thánh.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, xin đổ đầy trái tim con tình yêu của Chúa để con sẵn sàng vác thánh giá Chúa gởi đến trong niềm vui, tin tưởng phó thác. Amen.

 

Trả lời