Ngày 30.08.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXII Thường Niên năm C

THỨ BA: 30.08.2016

Lc 4 ,31-37

Ngày 30.08.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Người xuống Caphacnaum một thành miền Galilê, và ngày Sabat Người giảng dạy họ. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy”. (Lc 4,31-32)

2. Suy niệm:  Trước  thái  độ  cứng lòng tin  của  dân đồng  hương  Nazaret,  Chúa  Giêsu  bỏ  thành  ấy  và xuống miền Ca- phac- na- um. Trái ngược với thái độ dân thành Nazaret,  người  Ca- phac- na- um sửng sốt trước lời giảng dạy và những phép lạ của Chúa Giêsu. Đây là sự sợ hãi có tính tôn giáo, một sự ngạc nhiên dẫn  đến  thán  phục  trước  quyền  năng  Thiên  Chúa, không có  Thiên  Chúa  ? cùng,  Đức Giêsu không thể làm được như vậy. Hằng ngày có biết bao hiện tượng làm chúng ta ngạc nhiên, nhưng chúng ta có nhận ra chúng là dấu chỉ mà Thiên Chúa gởi đến không ?

3. Sống Lời Chúa: Nhận ra ý Chúa trong mỗi biến cố hằng ngày.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con bắt chước dân thành Ca- phac- na- um biết nhận ra mỗi diễn biến trong cuộc đời con đều nằm trong bàn tay quan phòng của Chúa, để con biết tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc trong cuộc sống này . Amen.

 

Trả lời