Ngày 29.08.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXII Thường Niên năm C

THỨ HAI: 29.08.2016

Mc 6, 17 – 29

Ngày 29.08.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao” (Lc 4, 22).

2. Suy niệm:  Tuy tỏ  ra  thán  phục  trước  những lời giảng  dạy  của  Chúa  Giêsu  nhưng do  thành  kiến,  óc hẹp hòi nên người Nazaret đã từ chối Đức Giêsu. Họ không  chấp  nhận  Ngài  là  Đấng  Messia  dù  họ  đã chứng kiến những dấu lạ từ Ngà Ngày nay, cũng vì thành kiến, vì khinh miệt và phân biệt sang hèn, nên chúng ta không thấy được Chúa Giêsu hiện diện trong mỗi người anh em mà chúng ta gặp gỡ.

3.Sng  Lời Chúa:  Điều gì ta làm cho anh em là ta đang làm cho Chúa.

4.Cầu nguyện: Ly Chúa, cũng vì thân thế gia đình tầm thường nên Chúa đã bị người ta từ chối. Xin cho chúng con khiêm tốn hòa nhã với anh em, sẵn sàng mở rộng vòng tay để đón tiếp và giúp đỡ những người tầm thường, bất hạnh. Amen.

 

 

 

 

Trả lời