Ngày 09.08.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C

THỨ BA: 09. 08. 2016

Mt 18, 1 – 5. 10. 12 – 14

 

Ngày 09.08.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “ Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một  ai trong  những  kẻ  bé  mọn này phải hư mất ”’. (Mt 18,14).

2. Suy niệm: Trong cuộc sống người  ta thường hay khinh khi, cách xa những người tội lỗ Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu cho ta thấy được sự đáng thương  của  những người  tội  lỗi,  mà  trong Tin Mừng gọi là những kẻ “ bé mọn ” . Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi họ, qua hình ảnh con chiên lạc chúng ta đã thấy được điều đó rất rõ. Vì những kẻ chính là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta giúp đỡ những kẻ bé mọn là lúc chúng ta đang thực thi ý Chúa. Do đó, mỗi người phải làm việc tông đồ trong mọi hòan cảnh, trong mọi lúc, mọi  nơi và bằng mọi  cách để  phục vụ những kẻ  bé mọn theo tinh thần của Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Hãy quan tâm đến những người bé mọn ”

4. Cầu nguyện:Ly  Chúa,  Xin  ban  sức  mạnh  của Thánh Thần Chúa xuống cho chúng con, để chúng con biết can đảm quay về với Chúa sau những lần lầm lỗi, hầu được sống mãi trong tình yêu của Ngà Amen.

 

 

Trả lời