Ngày 07.08.2016: Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT XIX TN: 07. 08. 2016

Lc 12, 32 – 48

Ngày 07.08.2016: Chúa Nhật XIX Thường Niên năm C

1. Ghi Nhớ:Hãy sẳn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” ( Lc12,40)

2. Suy Niệm: Khôn ngoan và trung thành là hai đức tính mà người đầy tớ cần phải có. Người có sự  khôn  ngoan  như  có  được  một  kho  tàng  và khôn ngoan cho cuộc đời thêm hạnh phúc. Người đầy tớ khôn ngoan là người đầy tớ luôn làm theo ý chủ và làm đẹp lòng chủ. Người đầy tớ trung thành là chu toàn nhiệm vụ được trao, biết chịu đựng, chịu khó, biết đặt phúc lợi của chủ lên trên lợi ích riêng mình. Bài Tin Mừng này cũng là một lời mời gọi chúng ta, hãy biết khôn ngoan tìm ý Chúa và biết quản lý những ân huệ Chúa ban mà phục vụ theo thánh ý Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Vâng theo giáo huấn của Chúa là đ1ich thực khôn ngoan.

4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con được ơn khôn ngoan và trung tín. Amen.

 

Trả lời