Ngày 05.08.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm C

THỨ SÁU: 05. 08. 2016

Mt 16, 24-28

Ngày 05.08.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ “ Ai muốn theo Thầy,  phải  từ  bỏ  mình,  vác  thập  giá mình mà theo ” (Mt 16,24).

2. Suy niệm: Điều kiện để được làm môn đệ của Chúa Giêsu là “ bỏ mình ” “ vác thập giá ” của mình để bước theo Ngà  Đức  Giêsu  không  ép  buộc  ai  phải theo Ngài, nhưng là một sự chọn lựa rất tự do. “ Ai muốn  theo  Thầy  ”  t hì theo. Và phần thưởng Ngài dành  cho  những  ai  trung  thành  bước  theo  Ngài  thì không gì có thể sánh được. Đó là được sự sống đời đời,  là được Nước Trời  làm gia nghiệp.  Ta hãy lưu tâm đến lời mời gọi làm môn đệ của Đức Giêsu, và hãy tận dụng mọi khả năng để đáp trả lời mời gọi yêu thương  của  Ngài.  Nếu  ta có  con  tim  yêu  mến  Đức Giêsu cách dạt dào thì việc “ bỏ mình ” hay “ vác thập  giá  ”  không còn  là gánh  nặng nữa, mà sẽ trở thành quà tặng tình yêu của Thiên Chúa gởi đến cho chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Hy sinh từ bỏ vì lòng mến Chúa.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, Xin cho con biết quảng đại đáp lại lời mời gọi yêu thương ấy bằng việc sống tốt và hết mình trong việc bổn phận của con. Amen.

 

Trả lời