Ngày 23.07.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C

THỨ BẢY: 23. 07. 2016

Mt 13, 24-30

Ngày 23.07.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện” (Mt 13,26).

2. Suy niệm: Sự thiện và điều tốt là của Thiên Chúa và xuất phát từ Thiên Chúa. Ngược lại, sự dữ và tội lỗi là của ma Quỷ và xuất phát từ Ma Quỷ cùng với những tay sai của chúng. Trong hiện tại luôn có hai thế lực đối kháng:  lành và dữ. Sự dự luôn tìm cách chống phá sự thiện. Do đó, mỗi người chúng ta đừng ngủ mê để kẻ thù thừa dịp lợi dụng, nghĩa là chúng ta đừng lơ là để kẻ xấu chi phối đời sống.

3. Sống Lời Chúa: Dành thời giờ để kiểm tâm mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ có Chúa là ánh sáng thường hằng bất biến. Xin đẩy lui những gì là tối tăm và ngăn cản bước tiến của chúng con trên con đường chúng con về với Chúa. Amen.

 

Trả lời