Video: Thánh lễ Thêm Sức 2016

 

Video: Thánh lễ Thêm Sức 2016Trước khi xức dầu thánh, bằng một giọng trầm ấm, gần gũi như người ông nói chuyện với cháu, đức cha Phaolô giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn biến cố Chúa hiện ra với các tông đồ là để trao phó ơn cứu độ”.

Nghi thức xức dầu sẽ là cột mốc mở ra con người các bạn trưởng thành hơn: củng cố ơn làm con Chúa vững bền, biết “làm lành, lánh dữ”, từ đây Kitô hữu nhận lãnh đức Tin, Cậy,  Mến trong suốt cuộc đời. (trích Bản tin)

 

 

Trả lời