Ngày 19.07.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C

THỨ BA 19. 07. 2016

Mt 12, 46-50

Ngày 19.07.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha Tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ Tôi ” (Mt 12,50).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho những người biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Những người này  được  Chúa  coi  những  người  ruột thịt trong gia đình thiêng liêng của Chúa. Và những ai thuộc  về  gia  đình  này thì chắc chắn sẽ được hưởng hạnh  phúc  và  vinh  quang  với  Ngài  trong  nước  của Ngài.  Đức  Maria  chính  là mẫu  gương tuyệt  vời của việc  lắng nghe  và  thực  hành  Lời  Chúa.  Mẹ  đã  đón nhận Lời Chúa với thái độ vâng phục và yêu mến cách trọn vẹn. Chúng ta hãy học với Mẹ để chúng ta cũng xứng đáng là những người anh em của Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Đọc và suy gẫm Lời Chúa.

4. Cầu nguyện:   Lạy Chúa, xin ban ơn trợ giúp và sức mạnh cho chúng con để chúng con can đảm sống Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Trả lời