Ngày 18.07.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C

THỨ HAI : 18. 07. 2016

Mt 12, 38-42

Ngày 18.07.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Người đáp “ Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào,  ngoài  dấu  lạ  ngôn  sứ  Gio-na”  (Mt 12,39).

2. Suy niệm:  Niềm  tin  đích  thực  vào  Thiên  Chúa không hệ  tại  ở  chỗ  chờ  Chúa cho ta thấy hay được nhận những phép lạ lớn lao trong cuộc đời. Nếu ta biết mở lòng ra và có cái nhìn đức tin thì từng giây từng phút ta đang sống trong thế giới này đã là một chuỗi những dấu lạ xảy ra rồi. Trong Kinh tiền tụng Thánh Thể  II, Hội  thánh đã ca tụng Chúa rằng:  “ Chúa đã dựng nên con người cách lạ lùng và cứu chuộc họ còn lạ lùng hơn nữa ” . Ai đã cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình bao la như thế nào thì sẽ thấy quá nhiều dấu lạ Chúa đã làm cho mình.

3. Sống Lời  Chúa:  Nhận ra phép lạ Chúa ban qua mọi biến cố.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa. Xin cho chúng con biết nhận ra để củng cố đức tin và tạ ơn Chúa mỗi ngày. Amen.

Trả lời