Clip: Hòn đá hận thù

 

Clip: Hòn đá hận thùChúng ta hãy để dĩ vãng trôi vào quên lãng. Hãy quên đi quá khứ và tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần phải khơi dậy ký ức không vui và tự đắm mình trong chúng vì tha thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả nhất.

Ai trong chúng ta cũng đã từng phạm lỗi, làm việc sai trái… Ai trong chúng ta cũng cần tha thứ và được tha thứ. Sự tha thứ là cửa ngõ dẫn vào hoàn thiện, biết yêu thương là biết tha thứ.  Chúng ta chớ mắc nợ nhau điều gì trừ lòng yêu mến, lòng yêu thương dẫn đến sự hòa giải, tha thứ và hợp nhất

Thiên Chúa không ép ai phải yêu thương, không bắt ai phải tha thứ, vì Ngài không thích cái gì miễn cưỡng, đó chỉ là công bằng: Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mt 6:14-15).

 

 

 

 

Trả lời