Ngày 04.07.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XIV Thường Niên năm C

THỨ HAI: 04. 07. 2016

Mt 9,18-26

Ngày 04.07.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XIV Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: Bà nghĩ bụng: “ tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu ” (Mt 9,21).

2. Suy niệm: Lòng tin của người phụ nữ hôm nay thật đơn sơ, khiêm tốn, chất phác gần như mê tín. Chính tinh thần đó  đã làm nổi bật sức mạnh niềm tin của người đàn bà bị băng huyết đối với Chúa Giêsu. Bà tin vào quyền năng của Người  đến nỗi bà chỉ cần  “ sờ được vào áo của Người thôi ” thì bà cũng sẽ được khỏi bệnh. Niềm tin của bà thật đơn sơ và chất phác. Vì thế chúng ta không nên chỉ trích và khinh dễ những cử  chỉ đạo đức, đơn sơ, chất phác và khiêm tốn của các ông bà già, vì Chúa thấu suốt tâm can và cõi lòng của những người đến với Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Biểu lộ niềm tin trong mọi hòan cảnh.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, cuộc đời của chúng con đang đối đầu với những khổ đau và sự dữ trong mọi nơi, mọi lúc, xin cho chúng con biết cậy dựa vào Chúa cách vững vàng trong những cuộc chiến này. Amen

Trả lời