Ngày 01.07.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C

THỨ SÁU: 01. 07. 2016

Mt 9,9-13

Ngày 01.07.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ:  “Nghe  thấy  thế,  Đức  Giêsu  nói:  “ Người  khỏe  mạnh  không  cần  thầy  thuốc,  người đau ốm mới cần ” (Mt 9,12).

2. Suy niệm: Đức Giêsu tự nhận mình là thầy thuốc. Ngài không những chữa lành những căn bệnh nan y về phần xác cho con người, mà Ngài còn chữa lành bệnh phần hồn cho  con  người  nữa. Ngài  chữa lành tất cả mọi người chỉ cần họ biết khiêm tốn nhận lỗi và thật lòng ăn năn sám hối. Ngược lại những người tự cho mình là công chính, không cần ăn năn, thì cũng không cần đến với Chúa để được tha thứ chữa lành, hậu qủa là kẻ đó không được hưởng ơn cứu độ. Vì thế, chúng ta cần có tinh thần nhìn nhận mình là người tội lỗi, là người “đang bệnh” đang xa cách Chúa để gợi lên tinh  thần  thống  hối  ăn  năn,  biết  chạy đến  với  Đức Giêsu, người “ Lương Y ” chữa lành mọi bệnh họan trong tâm hồn chúng ta.

3. Sống Lời Chúa: Hãy biết ăn năn sám hối.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết chạy đến với Chúa thường xuyên và liên lỉ để tâm hồn và thân xác con luôn được an vui và hạnh phúc trong Chúa. Amen.

 

Trả lời