Ngày 22.06.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XII Thường Niên năm C

THỨ TƯ: 22.6.2016

Mt 7,15-20

Ngày 22.06.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “ Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt” (Mt 7,18).

2. Suy niệm: Theo quy luật tự nhiên, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Liên hệ đến Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu muốn nhắc nhở các Tông đồ cũng như cho mỗi  người  chúng ta cần phải  sống đúng với phẩm giá người  Kitô, con cái Thiên Chúa, thì công việc của chúng ta mới có gía trị đạo đức đích thực. Do đó chúng ta không ngừng đào tạo mình nếu muốn trổ sinh hoa trái tốt đẹp và thánh thiện. Là con cái của Chúa, chúng ta phải kiên nhẫn trong việc canh tân  đời  sống để  sản  sinh  nhiều  hoa  trái thánh thiện theo gương Đức Giêsu Kitô. Vì thế, chúng ta cần sống đúng với phẩm giá của mình; không để cho những lợi lộc trần gian làm biến chất đời sống vốn rất quý báu của chúng ta.

3. Sống lời Chúa: Hãy hoán cải mỗi ngày.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nương tựa vào Chúa để sinh nhiều hoa trái tốt thì đời sống của chúng con mới thật sự được an vui và hạnh phúc. Amen.

 

Trả lời