Ngày 21.06.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XII Thường Niên năm C

THỨ BA: 21.6.2016

Thánh Luy Gonzaga, Tu sĩ, N

Mt 7, 6, 12 – 14

Ngày 21.06.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XII Thường Niên năm C

Ngày 21.06.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta…” (Mt 6, 12).

2. Suy niệm : Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho các Tông đồ một nguyên tắc sống ở đời cũng như để làm người “ Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta..” (Mt 6,12). Trong cuộc sống hằng ngày nếu  muốn  được  người  khác  giúp  đỡ  mình,  thì chính  mình  cũng  nhiệt  tình  giúp  đỡ  cho  kẻ  khác. Không muốn  người  khác nghĩ, nói hoặc làm điều gì xấu  hoặc  gây tai  hại  cho  mình,  thì  mình cũng đừng bao giờ nghĩ, nói hoặc làm điều gì xấu hoặc gây tai hại  cho  người  khác.  Hãy  tin  tưởng  vào  tình  yêu thương và lòng nhân từ của Thiên Chúa và hãy nhận ra rằng: Tình yêu sẽ đáp trả bằng tình yêu.

3. Sống Lời Chúa : Hãy tha thứ cho người khác thì Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta.

4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra rằng: hãy tha thứ để được tha thứ, hãy cho thì sẽ được cho lại, hãy yêu thì sẽ được Chúa yêu lại. Amen

 

Trả lời