Ngày 12.06.2016: Chúa Nhật XI Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT XI TN 12.06.2016

Lc 7, 36 ; 8, 3

Ngày 12.06.2016: Chúa Nhật XI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “ Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an” (Lc7,50).

2. Suy niệm  : Bài tin Mừng hôm nay thuật  lại câu chuyện Chúa Giêsu tỏ bày quyền năng thiên tính của người bằng cách tha thứ cho người đàn bà tội lỗi, bởi vì bà đã yêu mến nhiều. Hơn nữa Giáo hội muốn dùng hình ảnh người đàn bà tội lỗi để nói lên lòng thống hối ăn năn là điều căn bản để được đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Bà ta nghe biết Chúa bà liền đến với Chúa để  được  tha  thứ.  Noi  gương bà chúng ta cần có sự hiểu biết về Chúa thật sự để được trở về với Người trong tình trạng đau khổ tội lỗi nhưng vẫn được Người yêu thương. Vì Người không xét đóan bằng hình thức bên ngoài nhưng mà bằng tấm lòng bên trong sự thật của họ.

3. Sống Lời Chúa : Hãy sống trong tình yêu Chúa.

4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa Giêsu, một trong những điều kiện để được Chúa yêu là chúng con cần phải ăn năn sám hối mỗi ngày. Amen.

Trả lời