Ngày 07.06.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật X Thường Niên năm C

THỨ BA. 07.06.2016

Mt 5,13-16

Ngày 07.06.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật X Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Chính anh em là muối cho đời.” (Mt 5,13).

2. Suy niệm: Muối có hai công dụng, thứ nhất là ướp cho đồ dùng khỏi hư thối, thứ hai làm gia vị cho thức ăn thêm đậm đà. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa dùng hai hình ảnh quen thuộc đó là “ muối đất ” và “ ánh sáng ” . Để  dạy dỗ  các  Tông Đồ  các  ngài  là những  người  được  tuyển  chọn  thì  các  Ngài  phải  có bổn  phận  giữ  cho  xã  hội  khỏi  suy thóai,  đồng thời giúp cho sự thăng tiến của xã hộ Vì vậy người Kitô hữu chúng ta cũng thế mỗi người là muối, là ánh sáng cho đời thì phải có trách nhiệm che chở xã hội, công đòan gia đình và hòan cảnh của mình sống khỏi suy thóai do những tệ đoan xã hội hoặc những gương xấu lôi cuốn.

3. Sống lời Chúa: Hãy là muối là men giữa đời.

4. Cầu nguyện:Ly  Chúa,  Xin  cho  con  biết  mình không chi là muối mà còn là ánh sáng cho đờ Amen

 

Trả lời