Ngày 31.05.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật IX Thường Niên năm C

THỨ BA. 31.05.2016

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng (K)

Lc 1, 39 – 56

Ngày 31.05.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật IX Thường Niên năm C

1.Ghi nhớ: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).

2. Suy niệm: Kết thúc tháng kính Đức Mẹ, Hội Thánh muốn cùng với Mẹ  mình  dâng lời  ngợi  khen  Thiên Chúa  trong  kinh  Ma-nhi-fi-cá  Đức  Mẹ  đáng  được tôn kính đặc biệt, kính mến đặc biệt, vì các nhân đức trọn hảo của Đức Mẹ. Trước hết là đức tin vào Thiên Chúa của Mẹ, đã được bà thánh Isave khen ngợi là ‘có phúc’. Kế đến là lời “xin vâng” của Mẹ, thật dịu dàng, khiêm  tốn,  và  đáng được  mọi  người  bắt  chước.  Lại nữa,  lòng  biết  ơn  Chúa  của  Đức  Mẹ,  được  hát  lên trong kinh  Magnificat,  cũng đáng được chúng ta hoà nhịp cất tiếng hát tạ ơn Chúa. Sau nữa, là lòng thương người của Đức Mẹ, đáng được chúng ta noi theo mà thực hiện việc giúp đỡ anh em mình.

3. Sống lời  Chúa:  Chúa  hằng thương xót những ai kính sợ Người.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria, xin cho chúng con có lòng kính mến Đức Mẹ, xin cho con tập luyện được các nhơn đức của Mẹ, cho con đáng được gọi là con Chúa. Amen

Trả lời