Ngày 21.05.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm C

THỨ BẢY: 21.05.2016

Mc 10, 13 – 16

Ngày 21.05.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “Chúa Giêsu ôm lấy những trẻ nhỏ và đặt tay chúc lành cho chúng”. (Mc 10,16).

2. Suy niệm: Người Do Thái có thói quen dẫn trẻ em đến những người có uy tín, để được chúc lành. Trong bài Tin Mừng hôm  nay, có nhiều người  dẫn trẻ  em đến với Chúa Giêsu, lại có người khác là các môn đệ, đã có thái độ ngược lại, là xua đuổi các trẻ nhỏ, không cho chúng đến gần Chúa. Ý của Chúa thì muốn tiếp xúc mọi người, kể cả các trẻ nhỏ, hơn nữa, Ngài muốn cứu chuộc tất cả mọi ngườ Chúa Giêsu lên tiếng dạy các môn đệ, về ơn cứu chuộc phổ quát của Chúa, và nhấn mạnh đến tâm hồn trong sáng của các trẻ nhỏ: “Nước  Thiên  Chúa  là  của  những  ai  giống  như chúng”. Công việc của bạn đang làm, là dẫn con cháu bạn đến với Chúa, hay ngăn cấm?

3. Sống lời Chúa: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, Xin cho con biết dẫn đưa mọi người đến với Chúa, xin cho con nên như sự chúc lành cho mọi người, kể cả trẻ nhỏ. Amen.

Trả lời