Ngày 14.05.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật VII Phục Sinh năm C

THỨ BẢY: 14.05.2016

THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ

Ga 15,9-17

Ngày 14.05.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật VII Phục Sinh năm C

 

1. Ghi nhớ:  “Nếu  anh  em  giữ  các  điều  răn  của Thầy, anh em ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,10).

2. Suy niệm:  Chúng ta không biết  Thiên Chúa yêu thương chúng ta thế nào, nhưng chúng ta có thể biết Chúa  Giêsu  yêu  thương  chúng ta,  nhờ  đời sống của Chúa  ở  trần  gian.  Qua  tình  yêu  thương  của  Chúa Giêsu,  chúng ta có  thể  biết  Thiên  Chúa yêu thương chúng  ta,  vì  Chúa  Giêsu  là  biểu  hiện  tình  yêu  của Chúa Cha. Chúa Giêsu nói: “Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến các con như vậy”. Vì thế,  nếu  như  chúng  ta  trở  nên  đồng  hình  dạng  với Chúa  Giêsu,  chúng  ta  cũng  yêu  mến  tha  nhân  như Chúa yêu mến, và cũng được Chúa Cha yêu mến, như Chúa  Giêsu được Chúa Cha yêu mến. Để  được nên một với Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta phải tuân giữ các điều răn của Chúa, và phải năng kết hợp với Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con biết bày tỏ lòng kính mến Chúa, biết tuân giữ các điều răn Chúa dạy, và luôn sống trong tình yêu của Chúa. Amen.

Trả lời