Ngày 29.04.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh năm C

THỨ SÁU: 29. 04. 2016.

TUẦN V PS

Ga 15, 12 – 17.

 

Ngày 29.04.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: “Không  có  tình  thương  nào lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu” (Ga 15,13)

Suy niệm: Thông thường người ta cũng dám “ hy sinhkhi người ta được một cái lợi nào đó, chảng hạn như danh vọng vật chất, địa vị … Hay người ta chỉ dám hy sinh để làm một việc bác ái, hay hy sinh bỏ một khoảng thời gian nào đó. Nhưng tình yêu cao cả nhất là tình yêu theo lệnh Chuá truyền, là yêu như chính Chuá đã yêu. Đó là tình yêu tự hiến, chấp nhận hy sinh trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Nhi2n qua dòng lịch sử có biết bao mẫu gương của các thánh đã hy sinh như thế, như thánh Maxinien Kolbe ngàui chính là mẫu gương hy sinh cho mẫi  người  chúng  ta  trong  chương  trình  tình  yêu  của Thiên Chuá. Đó là tình yêu biết từ bỏ tất cả, nay cả chính sự sống của mình.

3. Sống Lời  Chúa:  Hãy  yêu  thương  tha  nhân  như chính mình.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, nhiều khi con chỉ hy sinh theo cảm hứng, với những lợi lộc phụ thuộc bên ngoài vì con chưa đủ yêu. Xin cho con biết yêu và dám hy sinh vì tình yêu. Amen.

Trả lời