Ngày 26.04.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh năm C

THỨ BA: 26. 04. 2016.

TUẦN V PS

Ga 14, 27-31.

 

Ngày 26.04.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: “Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27).

2. Suy niệm: Lời giáo huấn của Đức giêsu trong bầu khí ảm đạm chia tay, các môn đệ tỏ ra đau buồn xao xuyến, lo lắng.  Đức  Giêsu  đã  trấn  an  các  ông bằng cách Ngài ban “ bình an cho các ông ” . Bình an mà Thiên  Chuá  ban  cho  các  tông đồ không phải  là hoà bình theo kiểu không chiến tranh, cũng không phải là tâm trạng của người hết căng thẳng về tâm lý, không phải là thứ bình an thuộc lãnh vực tự nhiên, theo kiểu trần thế giả tạo bên ngoà Bình an mà Thiên Chuá ban cho chúng ta thuộc lãng vực siêu nhiên,  bình an mà chúng ta được  lãnh  nhận qua các Bí Tích. Vậy mỗi người chúng ta hãy sốt sắng đón nhận thứ bình an mà Thiên Chúa đã trao ban cho mình.

3. Sống Lời Chúa: Hãy tìm kiếm sự bình an bền lâu đó là ơn Chuá.

4.  Cầu  nguyện:  Lạy  Chúa,  sự  bình  an  của  Thiên Chuá không giống sự bình an của thế gian, xin cho con  biết  thành tâm thiện chí nơi Chuá vì nơi Ngài chúng con tìm được sự bình an vĩnh cữu. Amen.

Trả lời