Ngày 08.04.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Phục Sinh năm C

THỨ SÁU. 08.04.2016.

TUẦN II PS

Ga 6, 1 – 15.

 

Ngày 08.04.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Phục Sinh năm C1. Ghi nhớ: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn” (Ga6,5)

2. Suy niệm: Thiên Chúa quan phòng luôn nhìn thấy trước những nhu cầu của con người, Ngài luôn ở cùng con người trong  mọi  hoàn  cảnh  của  cuộc  sống.  Bài Tin Mừng hôm nay cũng thế, Đức Giêsu đa thấy được nhu cầu của dân chúng đi theo mình. Nhưng Ngài đã không  làm  tất  cả  mà  muốn  có  sự  cộng tác  của  con ngườ.  Do đó Người đã hỏi Philiphê: “ Ta mua đâu bánh cho họ ăn ” . Sau đó Ngài còn ra lệnh cho các môn  đệ  phân  phát  và  thu  nhặt  các  mảnh  bánh  vụn. Trong  công  trình  cứu  chuộc  con  người,  Thiên  Chúa vẫn luôn cần đến sự cộng tác của con ngườ Do đó chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu biết quan tâm đến nhu cầu của anh em và nhiệt tình công tác vào công việc tông đồ trong cuộc sống hàng ngày.

3. Sống Lời  Chúa:  Hãy  biết  quan  tâm  đến  người khác.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho con biết quan tâm đến nhu cầu của người khác và phục vụ họ như Chúa đã từng phục vụ.

Trả lời