Ngày 18.03.2016: Thứ Sáu sau Chúa nhật V Mùa Chay năm C

THỨ SÁU:18. 03. 2016.
Ga 10,31-42

 

Ngày 18.03.2016: Thứ Sáu sau Chúa nhật V Mùa Chay năm C

1 . Ghi nhớ:“Người Do Thái lại lấy đá ném Đức Giêsu” (Ga 10,31)

2. Suy niệm : Lần trước Người Do Thái ném đá Đức Giêsu vì Người tuyên bố mình là con Thiên Chuá, lần này Người Do Thái lại lấy đá ném Đức Giêsu chứng tỏ rằng họ không muốn tin vào Thiên Chúa, họ vẫn giữ lập trường : Đức Giêsu chỉ là con người bình thường, một thanh niên con bác thợ mộc và bà Maria ở làng quê Nazarét nghèo nàn. Họ không tin vì họ không thể xóa bỏ được thành kiến về Đức Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta có cái nhìn thành kiến với anh em không? Vậy trong màu chay này chúng ta hãy tích cực mau mắn sám hối theo sự mời gọi của tinh thần mùa chay.

3. Sống Lời Chúa : Hãy biết đặt tin, cậy, mến nơi Thiên Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa hằng ngày chúng con vẫn ném đá Chuá qua anh em bằng cặp mắt thành kiến, xin cho chung con biết đón nhận mọi người xung quanh mình bằng cặp mắt vị tha. Amen 

Trả lời