Ngày 13.03.2016: Chúa nhật V Mùa Chay năm C

CHÚA NHẬT: 13. 03. 2016.
CHÚA NHẬT V MC
Ga 8,1-11

Ngày 13.03.2016: Chúa nhật V Mùa Chay năm C

1. Ghi nhớ: “Tôi cũng vậy tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).

2. Suy niệm : Quyền kết án chỉ một mình Thiên Chuá. Trong đời sống chúng ta thường ngày chúng ta hay kết án kẻ này người nọ, hay so sánh việc làm của họ với việc làm của chúng ta. Đức Giêsu đã làm gương cho chúng ta “ Tôi không lên án chị đâu ” . Vì thế, chúng ta hãy biết tha thứ và chấp nhận người khác dù cho người khác có tội lỗi, chúng ta cũng không được lên án, vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền chấp tội.

3. Sống Lời Chúa: Tha thứ để được thứ tha.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, tha thứ cho kẻ khác là điều Chúa muốn và rất khó thực hiện, nhưng vì lòng mến Chúa con sẽ tha thứ cho họ dù họ có súc phạm đến con. Amen.  

Trả lời