Ngày 08.03.2016: Thứ Ba sau Chúa nhật IV Mùa Chay năm C

THỨ BA: 08. 03.2016.
Ga 5,1-16

 

Ngày 08.03.2016: Thứ Ba sau Chúa nhật IV Mùa Chay năm C

1. Ghi nhớ: “Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh ta sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói:Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,6).

2. Suy niệm: Bệnh tật làm cho con người rất đau khổ, trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe có một người đau ốm đã 38 năm. Đây là khoảng thời gian khá dài trong cuộc đời của anh. Đức Giêsu thấy anh và đã chữa lành cho anh. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống thể xác này xem ra khoẻ mạnh, nhưng xét lại trong đời sống thiêng liêng cuả chúng ta có rất nhiều bệnh mà chúng ta không hay biết. Để được khỏi bệnh chúng ta có để cho Chúa thấy tận tâm hồn và chữa lành cho chúng ta không? Bí tích giải tội là phương pháp chữa lành hữu hiệu nhất. Chúng ta có biết chạy đến để được chửa lành không ?

3. Sống Lời Chúa: Năng đến với toà cáo giải để được chữa lành.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra tội lỗi của mình, và biết siêng năng đến lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải để được ơn tha thứ. Amen  

Trả lời