Ngày 13.02.2016: Thứ Bảy sau Lễ Tro Mùa Chay năm C

THỨ BẢY – 13. 02.2016
Lc 5, 27 – 32

Ngày 13.02.2016: Thứ Bảy sau Lễ Tro Mùa Chay năm C

  1. Ghi nhớ: “Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người ” (Lc 5, 28)
  2. Suy niệm: Các Trong một câu rất ngắn mà thánh Luca sử dụng đến 3 động từ “bỏ tất cả”, “đứng dậy”, “đi theo” để nói lên sự dứt khoát với con đường tội lỗi mà Lêvi đang theo. Chọn môn đệ, Chúa Giêsu không ngần ngại chọn người mà xã hội cho là tội lỗi. Ngài chọn theo ý Ngài và Ngài để cho con người tự do đáp trả. Chúa cũng đang mời gọi chúng ta để ta được trở nên tốt hơn. Tình trạng của ta hiện nay không quan trọng, nhưng quan trọng là khi nghe tiếng Chúa mời gọi ta có dám đáp trả cách dứt khoát như Lêvi không? Chúa mời gọi Lêvi làm môn đệ Chúa cho chúng ta một sự an ủi. Cho dù chúng ta có là gì, có tội lỗi thì Chúa vẫn sẳn sàng kêu gọi chúng ta. Bởi đó ta chẳng nên thất vọng vào tình trạng của mình mà hãy vững tin vào lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa và năng đáp trả lại lời mời gọi của Chúa.
  3. Sống Lời Chúa : Trông cậy mãnh liệt vào lòng khoan dung của Thiên Chúa.
  4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, chúng con là những kẻ tội lỗi, nhưng được Thiên Chúa thứ tha, và mời gọi làm môn đệ Chúa. Xin cho chúng con biết trân trọng ơn cao cả này và dùng trót cuộc đời mà ca ngợi Chúa. Amen.

Trả lời