Ngày 08.02.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật V Mùa Thường Niên năm C

THỨ HAI – 08. 02.2016
TẾT NGUYÊN ĐÁNG BÍNH THÂN cầu bình an
Mt 5, 1 – 10

Ngày 08.02.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật V Mùa Thường Niên năm C

  1. Ghi nhớ: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa thương xót ” (Mt5,7)
  2. Suy niệm: Chương trình cứu độ của Thiên Chúa, được thực hiện trong Đức Giêsu Kitô là một chương trình đầy yêu thương. Vì yêu thương Chúa dựng nên con người, vì yêu thương Chúa lại cứu chuộc con người phạm tội… Như thế, Thiên Chúa chứng tỏ Người là Thiên Chúa tình yêu, Người như “ngây dại” trước thụ tạo của Người là con người, Ngài luôn yêu thương và xót thương con người. Như thế, chỉ những ai có lòng xót thương người mới có khả năng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, vì họ đã trở nên giống Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta khi biết xót thương cũng chính là chúng ta đồng cảm với anh chị em mình và chia sẻ lòng thương xót của Thiên Chúa cho nhau.
  3. Sống Lời Chúa : Sống yêu thương chia sẻ, một nụ cười, một lời an ủi, một cử chỉ yêu thương… đó chính là đem niềm vui cho người khác.
  4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, chúng con là loài thụ tạo nhưng lại được Chúa xót thương cho được làm con cái Chúa. Xin cho chúng con luôn trân trọng ơn gọi này để chúng con cũng hết lòng yêu mến anh chị em. Amen.

Trả lời