Ngày 07.02.2016: Chúa Nhật V Mùa Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT THỨ V TN
Lc 5, 1 – 11

TIN VÀO SỨC MẠNH LỜI CHÚA

Ngày 07.02.2016: Chúa Nhật V Mùa Thường Niên năm C

 “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” (Lc 5,11)

Suy niệm: Phêrô Ngư Phủ đánh bắt cá giỏi hơn Giêsu Thợ Mộc, đó là điều chắc chắn. Thế nhưng, với Phêrô còn có một điều chắn chắn hơn: sức mạnh kỳ diệu của Lời Đức Giêsu, Lời đã chữa cho mẹ vợ ông khỏi cơn sốt (Lc 4,39). Vì tin vào sức mạnh của Lời ấy, ông gạt bỏ đi kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm của mình, cũng như vượt thắng sự mệt nhọc sau một đêm trắng tay. Mẻ cá dư dật minh chứng cho niềm tin đúng đắn của ông, đồng thời khai mở cho ông một cái nhìn mới. Từ nay Đức Giêsu không chỉ là một vị thầy (5,5), nhưng còn là Chúa của ông (5,8). Ông không còn là người chuyên đánh bắt cá nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng là người thu phục người khác về cho Chúa. Niềm tin vào Lời Chúa đã đổi hẳn đời ông.

Mời Bạn: Bạn có thể dựa vào kinh nghiệm sống để cho rằng Lời Chúa viển vông, không khả thi trong thực tế. Cũng có thể do ngã lòng quá sớm, mệt mỏi trong cuộc sống, bạn không muốn thực hiện theo Lời Chúa dạy. Cuộc đổi đời của Phêrô hôm nay có thể giúp bạn có một cái nhìn mới về Lời Chúa.

Chia sẻ: Người Kitô hữu Việt Nam cần làm gì để Lời Chúa có một vị trí tương xứng hơn trong cuộc đời của họ?

Sống Lời Chúa: Chọn một câu Lời Chúa như kim chỉ nam cho sinh hoạt của mình, và nỗ lực sống theo Lời ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa không ép ông Phêrô chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá, nhưng chỉ gợi ý mời gọi ông. Ngày hôm nay, con tin chắc Chúa cũng đang đưa ra những lời gợi ý mời gọi tương tự như vậy. Xin cho chúng con, tựa như ông Phêrô, tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của Lời Chúa và hết lòng thực hiện Lời ấy. Amen.

Trả lời