Ngày 06.02.2016: Thứ Bảy trong tuần IV Mùa Thường Niên năm C

THỨ BẢY – 06. 02.2016
Mc 6, 30 – 34

Ngày 06.02.2016: Thứ Bảy trong tuần IV Mùa Thường Niên năm C

1 Ghi nhớ: Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương…” (Mc 6, 34)

2 Suy niệm: Mỏi mệt, kiệt sức vì công việc dập dồn, không có thời gian để ăn uống. Đức Chúa Giêsu và các môn đệ muốn tạm thời lánh đi để nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng đám đông dân chúng không chịu buông tha…Ngài lại tiếp tục giảng dạy họ.

Dẫu biết rằng trong cuộc đời có kẻ tốt người xấu, nhưng những người biết chạnh lòng trước những nỗi cơ cực của người khác và sẵn sàngchia sẻ cứu giúp thì được mấy ai? Trong xã hội chủ nghĩa Makeno (mặc kệ nó) đang lan tràn thì được bao nhiêu người sẵn lòng đáp lại lời kêu cứu của những người bất hạnh?
Tôi có ngã theo chủ nghĩa ấy không?

3 Sống Lời Chúa: Nên mọi sự cho mọi người.

4 Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đừng giả điếc, làm ngơ trước nhu cầu của anh em nhưng quảng đại cứu giúp với hết khả năng mình để anh em con vơi đi những nỗi quẫn bách và cơ cực. Amen.

Trả lời