Ngày 01.02.2016: Thứ Hai trong tuần IV Mùa Thường Niên năm C

THỨ HAI – 01. 02.2016
Mc 5:1-20

Ngày 01.02.2016: Thứ Hai trong tuần IV Mùa Thường Niên năm C

  1. Ghi nhớ: “Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người đi khỏi vùng đất của họ ” ( Mc5,17)
  2. Suy niệm: Việc Chúa Giêsu đã thực hiện là trừ cả một đạo binh ma quỷ ra khỏi kẻ bị quỷ ám. Thế mà khi dân chúng nghe biết việc làm của Chúa Giêsu thì họ lại mời Chúa Giêsu ra khỏi làng của họ. Vì sao vậy? Có lẽ họ sợ mất mát, vừa vào làng Chúa Giêsu đã làm họ mất đi cả một đàn heo, nếu ông Giêsu này ở lại trong làng khi không biết còn phải thiệt hại thêm những tài sản nào đây. Họ chỉ nhìn thầy cái trước mắt mà họ không thấy tình yêu của Chúa Giêsu dành cho họ. Họ muốn ở lì trong hiện tại đau khổ của họ còn hơn là thấy quyền năng của Thiên Chúa mà họ phải chịu thiệt hại. Chúng ta có đôi lúc cũng như thế. Có thể vì những mối lợi trần gian mà chúng ta sẳn sàng mời Chúa ra khỏi tâm hồn chúng ta. Có thể vì chúng ta muốn yên vị trong thực tại chật hẹp của mình mà không muốn biến đổi để được tốt hơn.
  3. Sống Lời Chúa : Đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày với niềm cậy trông phó thác.
  4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, chúng con thân phận thấp hèn, thiển cận nên đã nhiều lần chúng con chưa đón nhận tình yêu Chúa biến đổi chúng con. Chúng con xin lỗi Chúa. Xin cho chúng con ngày càng biết đổi mới cuộc đời mình hầu trở nên xứng đáng là con cái Chúa. Amen.

 

Trả lời