Ngày 31.01.2016: Chúa Nhật tuần IV Mùa Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT – 31. 01. 2016
CHÚA NHẬT THỨ IV THƯỜNG NIÊN
Lc 4, 21 – 30

Ngày 31.01.2016: Chúa Nhật tuần IV Mùa Thường Niên năm C

  1. Ghi nhớ: Chúa Giêsu bắt đầ nói trong hội đường rằng: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe” (Mc 4,21).
  2. Suy niệm: Những người đồng hương của Chúa Giêsu tại Nazarét muốn Chúa chứng tỏ quyền năng bằng các phép lạ tại quê hương của họ. Nhưng Chúa Giêsu lại kể về phép lạ được thực hiện bởi ngôn sứ Êlia cho bà goá dân ngoại ở Sarépta và ngôn sứ Êlisê chữa bệnh cùi cho Naaman, người Syria cũng là dân ngoại. Điều đó cho thấy, ơn cứu độ là ơn nhưng không Chúa ban và dành cho tất cả mọi người, không ai có quyền đòi hỏi quyền lợi riêng để có ơn cứu độ, kể cả những đồng hương Nazarét. Chỉ những ai tin và có ý hướng tốt lành sẳn sàng đó nhận sẽ được cứu độ.
  3. Sống Lời Chúa: Tin và sống theo Lời Chúa dạy.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhiệt thành phổ biến Lời Chúa bằng cách dạy giáo lý, chia sẻ Tin Mừng và sống theo Lời Chúa dạy. Amen.

Trả lời