Ngày 05.01.2016: Thứ Ba sau lễ Chúa Hiển Linh

THỨ BA – 05. 01.2016
Mc 6, 34 – 44

THỨ BA SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH

Ngày 05.01.2016: Thứ Ba sau lễ Chúa Hiển Linh

  1. Ghi nhớ: “Chính anh em hãy cho họ ăn ” (Mc 6, 37) 
  1. Suy niệm: Thánh Phaolô đã nói trong thư của ngài “Cho thì có phúc hơn là nhận”. Nhưng làm sao cho được khi không có cái gì để cho? Quả thật phải chăng chúng ta thật sự không có cái gì để cho hay vì chúng ta không muốn cho. Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ của Ngài “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Chẳng lẽ Chúa không biết các môn đệ không có khả năng nuôi đám đông dân chúng? Chúa Giêsu biết tất cả nhưng Ngài muốn chính các ông phải nuôi đám đông dân chúng bằng khả năng mà các ông có thể. Chúa sẽ thực hiện những phép lạ khi mà con người biết rộng mở đôi tay để chia sẻ cho nhau. Chúng ta có thật nhiều của cải để cho nhau đấy chứ! Một nụ cười, một cử chỉ thân ái, một lời động viên…. Tất cả những thứ đó phải chăng chúng ta không có?…Hãy cùng cộng tác với Chúa để cho thế giới này tốt đẹp hơn .
  1. Sống Lời Chúa : Sống yêu thương chia sẻ bằng tất cả tấm lòng.
  1. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con mọi sự để chúng con cùng hưởng dùng mà tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng thường khi chúng con ích kỷ, chúng con chỉ muốn dành lại cho riêng mình mà không biết chia sẻ. Xin cho chúng con một đôi tay và một trái tim rộng mở biết giúp đỡ và yêu thương anh em như Chúa mong muốn. Amen.

 

Trả lời