Ngày 01.01.2016: Thứ Sáu – LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA.

THỨ SÁU – 01. 01.2016
Lc 2, 16 – 21
LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA.

Ngày 01.01.2016: Thứ Sáu - LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA.

1. Ghi nhớ: “Các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem”(Lc 2, 16)

 

2. Suy niệm: Các mục đồng sau khi nhận được tin báo Đấng Cứu Thế giáng trần, họ liền mau mắn lên đường để chiêm ngắm Chúa Hài Đồng. Họ nhận biết Đấng Cứu Thế được sinh ra bởi Mẹ Maria vì trong hang đá có Mẹ và Thánh Giuse. Mẹ thực là Mẹ Thiên Chúa bởi Mẹ đã sinh hạ Con Thiên Chúa giáng trần. Mừng kính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, xin Chúa cho mỗi người Chúa ta được một lòng khiêm nhường như Mẹ, đón nhận tất cả thánh ý Chúa với một lòng tin tưởng phó thác và suy niệm trong lòng những lời Thiên Chúa hứa, và khi đã nhận ra thánh ý Thiên Chúa thì mau mắn thi hành cho dù phía trước còn mờ tối. Nhưng tin rằng có Chúa dẫn đường thì lối đi mờ tối cũng trở nên sáng lạng.

3. Sống Lời Chúa : Sống khiêm nhường phó thác cho ý định của Thiên Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con một lòng tin và một lòng phó thác như Mẹ để trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống chúng con được cùng Mẹ mà ca tụng vinh quang của Đấng mà Mẹ đã cưu mang. Amen.

Trả lời