Ngày 30.12.2015: Thứ Tư – Ngày VI trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

THỨ TƯ : 30. 12. 2015
Lc 2,36-40

  1. Ngày 30.12.2015: Thứ Tư - Ngày VI trong Tuần Bát Nhật Giáng SinhGhi nhớ: “ Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem ”. (Lc 2, 38).
  2. Suy niệm: Bà Anna quả thật là mẫu gương cho tất cả những ai đang sống trong phận nhỏ: nghèo hèn, bệnh tật, dốt nát, vô tích sự đối với xã hội; vì những người phận nhỏ này Chúa cần dùng đến để hiệp thông với Chúa trong việc ăn chay, cầu nguyện và phụng thờ Thiên Chúa, đồng thời Chúa còn dùng để cộng tác vào công việc loan báo về Chúa cho tha nhân bằng chứng tích của đời sống, bằng lời nói và việc làm. Cũng vậy, cuộc sống của người kitô hữu chúng ta, không chỉ sống cho mình, hoặc cho những người liên hệ đến mình, nhưng là cho Thiên Chúa; bằng những việc ăn chay và cầu nguyện, như gương mẫu của bà Anna xưa.
  3. Sống lời Chúa: Trung tín với Chúa và chu toàn bổn phận mình hằng ngày.
  4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và nói về Chúa cho mọi người bằng chính đời sống của con. Amen

 

Trả lời