Ngày 29.12.2015: Thứ Ba – Ngày V trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

THỨ BA: 29. 12. 2015
Lc 2,22-35

Ngày 29.12.2015: Thứ Ba - Ngày V trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

1. Ghi nhớ: “ Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ ”. (Lc 2,30).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc ông Si-mê-on chúc tụng Thiên Chúa và nói tiên tri về Hài Nhi Giêsu và Đức Maria. Nhìn vào Si-mê-on, dù ông mới được nhìn thấy và ẳm Chúa vào lòng mà ông đã cảm nghiệm được diễm phúc lớn lao như vậy. Phần chúng ta, là những Kitô hữu chúng ta được rước Chúa vào lòng mỗi khi rước lễ thì chúng ta sẽ được diễm phúc như thế nào nữa. Nhưng liệu tôi có biết cảm tạ Chúa sau khi được rước Chúa vào lòng không? Cũng như khi thấy người khác kể cả những người xa lạ, được những ơn lành, được những thành công trong cuộc sống, trong nghề nghiệp … chúng ta phải có óc quảng đại và rộng rãi để nhận ra ơn Chúa ban cho họ và hiệp thông cùng với họ để tạ ơn Thiên Chúa.

3. Sống lời Chúa: Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết nói lời tạ ơn Chúa và thực thi lời Chúa trong cuộc đời. Amen

Trả lời