Ngày 25.12.2015: Thứ Sáu – Đại Lễ Giáng Sinh

THỨ SÁU: 25. 12. 2015
ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH
Lc 2, 15 – 20

Ngày 25.12.2015: Thứ Sáu - Đại Lễ Giáng Sinh

  1. Ghi nhớ: “Còn Bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).
  2. Suy niệm: Việc Mẹ Maria suy đi nghĩ lại trong lòng: chứng tỏ Mẹ không hiểu ngay hết mọi ý nghĩa của việc Chúa làm. Vì thế, Mẹ cố gắng suy nghĩ, tìm hiểu để nắm bắt trọn vẹn ý nghĩa của mỗi sự kiện. Hãy noi gương Mẹ, luôn biết sống tinh thần cầu nguyện hầu tìm ra thánh ý Chúa và cộng tác trong chương trình của Người. Làm sao tôi biết được mình đang làm theo ý Chúa? Có phải là chu toàn bổn phận và luôn sống kết hợp với Chúa như Mẹ Maria?
  3. Sống Lời Chúa: Tập nhìn mỗi biến cố trong đời bằng đôi mắt đức tin.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết học hỏi, tìm hiểu, và suy niệm trước khi quyết định mỗi một công việc, để thánh ý Chúa được thực hiện nơi con. A men.

 

Trả lời