Ngày 22.12.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm C

THỨ BA: 22. 12. 2015
Lc 1,46-56

Ngày 22.12.2015: Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm C

1. Ghi nhớ: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. (Lc 1,46-47).

2. Suy niệm: Đức Maria ca ngợi Đức Chúa qua bài Magnificat nhằm gói trọn tâm tình biết ơn, hiếu thảo và yêu mến của một thụ tạo thấp hèn đối với Thiên Chúa thật là cao cả. Phần chúng ta mỗi lần đến với Chúa, qua những việc đạo đức, chúng ta cần nhận mình là những người thấp hèn để khơi dậy niềm tin, cậy mến và tâm tình hân hoan hiếu thảo đối với Thiên Chúa là Đấng nhân lành và đầy tình thương xót. Mùa vọng cũng là lúc thuận tiện để chúng ta dọn mình và tập luyện cho mình một đời sống khó nghèo theo Tin Mừng và theo Đức Maria một tâm hồn đầy khiêm tốn.

3. Sống lời Chúa: Hãy sống khiêm tốn như Mẹ.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con nhận ra mình yếu hèn thấp kém, để con không con kiêu căng mà tạ ơn Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Amen

Trả lời