Ngày 07.12.2015: Thứ Hai sau Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C

THỨ HAI: 07. 12. 2015
Lc 5,17-26

Ngày 07.12.2015: Thứ Hai sau Chúa Nhật II Mùa Vọng năm C

1. Ghi nhớ: “Tôi truyền cho anh hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà”. (Lc 5,24).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay, tường thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành và tha tội cho người bất toại một cách công khai trước đám đông dân chúng, nhằm để tỏ uy quyền công khai của Thiên Chúa qua Đức Giêsu: “ Tôi truyền cho anh ”… . Quả thật, quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện qua Đức Giêsu qua việc người chữa bệnh. Mỗi người chúng ta muốn được Chúa chữa bệnh thì chúng ta cần đến quyền năng của Chúa cụ thể qua lời cầu nguyện, qua các bí tích, qua các công việc lành, việc thiện … hãy tập cho mình có thói quen cầu nguyện trước và sau mỗi việc làm của mình. Ngõ hầu Thiên Chúa sẽ thực hiện quyền năng của Ngài trên chúng ta.

3. Sống lời Chúa: Kêu xin Chúa trong mọi lúc của cuộc đời.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để con nhận ra ơn lành của Chúa trong đời sống của con. Amen

Trả lời