Ngày 04.11.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên

THỨ TƯ: 04. 11. 2015
Lc 14,25-33

Ngày 04.11.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên

1. Ghi nhớ: “ Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được ”. (Lc 14,26)

2. Suy niệm: Tiếp sau lời mời vào dự tiệc Nước Trời là một đòi hỏi từ bỏ quyết liệt “ Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được ” . Ở đây, Chúa không muốn hạ thấp tình yêu đối với gia đình của người môn đệ, nhưng Ngài muốn người môn đệ theo Ngài phải chấp nhận hy sinh từ bỏ, phải biết bậc thang giá trị trong lựa chọn. Một bên là tình cảm gia đình còn một bên là tình yêu Thiên Chúa. Nếu chúng ta chọn gia đình hơn tình yêu Thiên Chúa thì không thể làm môn đệ Chúa được. Do đó, để trở thành người môn đệ như lòng Chúa mong ước đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ mọi sự và biết chọn Chúa làm gia nghiệp đời đời.

3. Sống Lời Chúa: Hãy từ bỏ mọi cám dỗ của trần gian.

4. Lời nguyện:Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người muốn theo Chúa để làm môn đệ của Ngài. Xin cho con biết từ bỏ mọi sự để phó thác đời con cho Ngài. Amen.

 


Trả lời