Ngày 29.07.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XVII Thường Niên

THỨ TƯ: 29. 07. 2015
LỄ NHỚ THÁNH MÁT-TA
Ga 11, 19 – 27

Ngày 29.07.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XVII Thường Niên

1. Ghi nhớ: “Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Mat-ta liền ra đón Người” (Ga 11,20).

2. Suy niệm: Nói đến Mat-ta là chúng ta nhớ đến ngay một con người hiếu khách và là một mẫu gương phục vụ , đặc biệt là phục vụ Chúa. Mt-ta đã lo lắng, sắp xếp và chu toàn nhiều vấn đề quan trọng trong gia đình. Gia đình của Mt-ta trở thành gia đình kiểu mẫu cho những gia đình Công giáo, nhất là trong việc đón tiếp Chúa. Đối với Đức Giêsu, Cô Mt-ta luôn bày tỏ lòng yêu mến, tin tưởng và vâng phục cách đặc biệt. Chúng ta cần noi gương Mat-ta trong việc đón tiếp Chúa và nhận ra quyền năng nơi Chúa, để chúng ta luôn biết vui vẻ và niềm nở đón tiếp Chúa vào nhà của chúng ta mỗi ngày.

3. Sống Lời Chúa: Hãy dọn lòng đón Chúa mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa. Xin dạy chúng con biết nhận ra quyền năng tình yêu của Chúa để chúng con biết mau mắn và niềm nở đón tiếp Chúa đến và lưu lại với chúng con. Amen.

 

Trả lời