Ngày 22.07.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XVI Thường Niên

THỨ TƯ: 22. 07. 2015

Thánh Maria Mađalena
 Ga 20,1 – 2. 11 18

Ngày 22.07.2015: Thứ Tư sau Chúa nhật XVI Thường Niên1.Ghi nhớ:“Hãy đi gặp anh em của Thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em” (Ga 20,17).

2.Suy niệm: Bà Maria nầy là người thành Magđala, được Chúa chữa khỏi bảy quỷ (Mc16,9) khác với Maria, em của Mátta và là chị của Lazarô (Ga12,1-8), hay Maria, người xức dầu thơm cho Chúa tại nhà một người biệt phái (Lc 7,36-50). Được Chúa Giêsu tha thứ, bà đã tha thiết yêu mến đi theo Chúa và phục vụ Chúa trong âm thầm, với khả năng và hoàn cảnh của mình. Được tha nhiều, nên đã yêu mến nhiều, Maria Magđala đã trung thành theo Chúa cho đến dưới chân thánh giá. Bà diễm phúc được Chúa Phục sinh hiện ra trước tiên và được sai đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các Tông đồ : bà trở nên tông đồ của các Tông đồ.

2.Sống Lời Chúa: Làm tông đồ cho Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong âm thầm cuộc sống.

4.Cầu nguyện:  Xin cho con biết noi gương thành nữ Maria Magđala dưới chân thập giá, chấp nhận thập giá trong cuộc đời mình để hiệp thông với Chúa và đền tội của con. Amen.

Trả lời